നല്ലെഴുത്ത്

The biggest ever archive in Malayalam Literature. 2.5 crores pageviews, 14000+ creations, 2000+authors and adding on....

New Books

Post Top Ad

Your Ad Spot

കഥയെഴുത്ത് മത്സരം - All Entries

നല്ലെഴുത്തും ചിമിഴ് മാസികയും സംയുക്തമായി നടത്തിയ കഥയെഴുത്ത് മത്സരം രണ്ടാം റൗണ്ട് പിന്നിട്ട വിവരം അറിഞ്ഞുകാണുമല്ലോ. രണ്ടാംറൗണ്ടിലെത്തിയ കഥകൾ ഈ  ലിങ്കിൽ നിന്നും വായിക്കാവുന്നതാണ്. ( ഇതിൽനിന്നും തെരെഞ്ഞെടുത്ത മികച്ചകഥയും  കഥാകൃത്തും ആരായിരിക്കുമെന്നത് അധികം വൈകാതെ തന്നെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതാണ്.)\
 1. https://www.nallezhuth.com/2020/06/entry-1.html
 2. https://www.nallezhuth.com/2020/06/entry-2.html
 3. https://www.nallezhuth.com/2020/06/entry-3.html
 4. https://www.nallezhuth.com/2020/06/entry-4.html
 5. https://www.nallezhuth.com/2020/06/entry-5.html
 6. https://www.nallezhuth.com/2020/06/entry-6.html
 7. https://www.nallezhuth.com/2020/06/entry-7.html
 8. https://www.nallezhuth.com/2020/06/entry-8.html
 9. https://www.nallezhuth.com/2020/06/entry-9.html
 10. https://www.nallezhuth.com/2020/06/entry-10.html
 11. https://www.nallezhuth.com/2020/06/entry-11.html
 12. https://www.nallezhuth.com/2020/06/entry-12.html
 13. https://www.nallezhuth.com/2020/06/entry-13.html
 14. https://www.nallezhuth.com/2020/06/entry-14.html
 15. https://www.nallezhuth.com/2020/06/entry-15.html
 16. https://www.nallezhuth.com/2020/06/entry-16.html
 17. https://www.nallezhuth.com/2020/06/entry-17.html
 18. https://www.nallezhuth.com/2020/06/entry-18.html
 19. https://www.nallezhuth.com/2020/06/entry-19.html
 20. https://www.nallezhuth.com/2020/06/entry-20.html
 21. https://www.nallezhuth.com/2020/06/entry-21.html
 22. https://www.nallezhuth.com/2020/06/entry-22.html
 23. https://www.nallezhuth.com/2020/06/entry-23.html
 24. https://www.nallezhuth.com/2020/06/entry-24.html
 25. https://www.nallezhuth.com/2020/06/entry-26.html
 26. https://www.nallezhuth.com/2020/06/entry-26_24.html
 27. https://www.nallezhuth.com/2020/06/entry-27.html
 28. https://www.nallezhuth.com/2020/06/entry-28.html
 29. https://www.nallezhuth.com/2020/06/entry-29.html
 30. https://www.nallezhuth.com/2020/06/entry-30.html
 31. https://www.nallezhuth.com/2020/06/entry-31.html
 32. https://www.nallezhuth.com/2020/06/entry-32.html
 33. https://www.nallezhuth.com/2020/06/entry-33.html
 34. https://www.nallezhuth.com/2020/06/entry-34.html
 35. https://www.nallezhuth.com/2020/06/entry-35.html
 36. https://www.nallezhuth.com/2020/06/entry-36.html
 37. https://www.nallezhuth.com/2020/06/entry-37.html
 38. https://www.nallezhuth.com/2020/06/entry-38.html
 39. https://www.nallezhuth.com/2020/06/entry-39.htmlNo comments:

Post a Comment

ഈ രചന വായിച്ചതിനു നന്ദി - താങ്കളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായം രചയിതാവിനെ അറിയിക്കുക

Post Top Ad

Your Ad Spot