നല്ലെഴുത്ത്

The biggest ever archive in Malayalam Literature. 2.5 crores pageviews, 14000+ creations, 2000+authors and adding on....

New Books

Post Top Ad

Your Ad Spot

എൻ്റെ ഭാരതം (കവിത)


ജനിമൃതികൾ സാക്ഷിയായ് കാലം കൊളുത്തിയ
സമരസൂര്യാഗ്നിതൻ ജ്വാലയിന്ത്യ.
കാലം ചരിത്രത്തിൻതാളിൽ കുറിച്ചിട്ട
കർമ്മവീര്യത്തിന്റെ പേരുമിന്ത്യ ..
പടപൊരുതിവീഴുന്ന പ്രാണനിൽനിന്നൊ-
രിൻക്വിലാബിൻധ്വനി കേട്ടൊരിന്ത്യ
ഒരുനവഭാരതനിർമ്മിതിയ്ക്കായ് പണ്ട്
നിണമൊഴുകി, മണ്ണു കുതിർന്നൊരിന്ത്യ .
ആളുമിരുട്ടിലും നാളമായ്,സ്വപ്നമായ്
നമ്മെ നയിക്കുന്ന നാമമിന്ത്യാ
സർവ്വം സഹിക്കുവാൻ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ച
ബാപ്പുവിൻസ്വപ്നമാണെന്റെയിന്ത്യ .
ദുരിതങ്ങൾതൻ നടുവിലുരുകുന്ന മർത്ത്യന്റെ
യഭിമാനനാമമാണെന്റെയിന്ത്യ
തുടലുപൊട്ടിച്ചെത്തുമധികാരഗർവ്വിനെ
തുടലിട്ടുപൂട്ടുവോരുള്ളൊരിന്ത്യ
സ്വാതന്ത്ര്യബോധത്തെ നാഡിയിൽപ്പേറുന്ന
മക്കൾതന്നമ്മയാണെന്റെയിന്ത്യാ
അരുതുകളിന്നേറെയുണ്ടെങ്കിലും നമ്മെ
നാമായ്മാറ്റുന്ന നാമമിന്ത്യാ .
.
വേഷഭൂഷാദികൾ ജാതിമതങ്ങളാൽ
വൈവിധ്യമാർന്നതാണെന്റെയിന്ത്യാ
നാനാത്വമെങ്കിലുമതിലുണ്ടൊരേകത്വ-
മതു മന്ത്രമാകുന്നൊരെന്റെയിന്ത്യ .
ഭാഷകൾ പലതുണ്ടതിനൊക്കെ ലിപിയുണ്ട്
സംസ്‍കാരസമ്പന്നമെന്റയിന്ത്യ
ആരും മതിക്കുന്ന ഭരണഘടനയ്ക്കുള്ളി-
ലെന്നും സുരക്ഷിതമെന്റെയിന്ത്യ .
വാഴുവോർ,വീഴുവോർ,വാഴിക്കുവോരുടെ
വാലാട്ടിയാകില്ലയെന്റെയിന്ത്യ
ജനാധിപത്യത്തിന്റെയുത്തുംഗശൃംഗത്തിൽ
പാറിപ്പറക്കട്ടെ ത്രിവർണ്ണക്കൊടി .
ഇന്ത്യയെന്നാലെന്റെയാത്മാഭിമാനമതി -
ലിന്ത്യനെന്നാലതുതന്നെയെൻ പുണ്യം
പാരിതിൻ സ്വർഗ്ഗമാം ഈ ഹിമപുത്രിയെ
നിത്യവും വന്ദിച്ചുപാടിടാം വന്ദേമാതരം !!!
=================================
ശിവരാജൻ കോവിലഴികം ,മയ്യനാട്

No comments:

Post a Comment

ഈ രചന വായിച്ചതിനു നന്ദി - താങ്കളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായം രചയിതാവിനെ അറിയിക്കുക

Post Top Ad

Your Ad Spot