നല്ലെഴുത്ത്

The biggest ever archive in Malayalam Literature. 2.5 crores pageviews, 14000+ creations, 2000+authors and adding on....

New Books

Post Top Ad

Your Ad Spot

ഹനുമാൻ കിരീടം (കവിത)


കാട്ടു പൂവല്ല ഞാൻ
വീട്ടുപൂവല്ല ഞാൻ !
രാജകിരീടമാണെന്റ പ്രശസ്തി !
വടക്കേ മലബാറിന്റെ 
ഹൃദയങ്ങളിൽ ഞാൻ സുലഭം!
കൃഷ്ണനാട്ടം കഥകളി
രൂപഭംഗിയിൽ
കിരീടമാണെന്റ ശോഭ!
ചിലയിടങ്ങളിൽ
കൃഷ്ണകിരീടമാണെന്റ നാമം!
കൃഷ്ണനു പകരം ഹനുമാനായും
ഞാൻ തിളങ്ങുന്നു!
ചിലയിടങ്ങളിൽ ഹനുമാൻ
കിരീടമാണെന്റെ നാമം!
കാവടിയിൽ തിളങ്ങുന്നനിക്ക്
ചിലയിടങ്ങളിൽ കാവടി
പൂവാണെന്റെ നാമം!
ബുദ്ധ ക്ഷേത്ര രൂപമുള്ളതിനാൽ
തലശ്ശേരിക്കാരുടെ
പെഗോഡയാണെന്റെ നാമം!
വടക്കേ മലബാറുകാരുടെ
കലശത്തട്ടാണെന്റെ നാമം!
ചിലയിടങ്ങളിൽ 
ആറുമാസ പൂവാണെന്റെ നാമം !
കൃഷ്ണകിരീടമായും
ഹനുമാൻ കിരീടമായും
പെഗോഡയായും
കാവടി പൂവായും
കലശത്തട്ടായും 
ആറു മാസ പൂവായും
നാമങ്ങൾ
അറിയപ്പെടുന്നതന്റെ 
അനുഗ്രഹം!

 അഭിജിത്ത് വെള്ളൂർ

No comments:

Post a Comment

ഈ രചന വായിച്ചതിനു നന്ദി - താങ്കളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായം രചയിതാവിനെ അറിയിക്കുക

Post Top Ad

Your Ad Spot