നല്ലെഴുത്ത്

The biggest ever archive in Malayalam Literature. 2.5 crores pageviews, 14000+ creations, 2000+authors and adding on....

New Books

Post Top Ad

Your Ad Spot

അപ്പാപ്പൻ

February 28, 2018 0
വീടിനോടു തൊട്ടു ചേർന്നുള്ള അങ്കണവാടിയിൽ പ്രവേശനോത്സവം നടക്കുകയാണ് .... കുറെ പീക്കിരികൾ സർവ്വശക്തിയെടുത്തും അലമുറയിട്ടു കരയുന്നു,, ആകെ ...
Read more »

ഹല്ലോ സർ

February 28, 2018 0
ഹല്ലോ സർ എന്താടി ഇന്ന് ഒരു സ്പെഷ്യൽ കല്ല്യണവിളി വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞവൾ കല്ല്യാണക്കുറി പൊക്കിപ്പിടിച്ചു. പിടിച്ചു വാങ്ങി തുറന്നപ്പ...
Read more »

വാവാച്ചി

February 28, 2018 0
വാവാച്ചി 👶 👶 👶 ‘അമ്മേ… ഈ കൊച്ചിനെ എടുത്തോണ്ട് പോകുന്നുണ്ടോ.. എന്റെ കട്ടിലുമുഴുവൻ മൂത്രമൊഴിച്ചു നശിപ്പിച്ചു.. ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ...
Read more »

സാന്ദ്രം - Part 5

February 28, 2018 0
Part 5 നീന ഇപ്പോൾ നില്ക്കുന്നത് ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ മുറിയിലാണ്. അവിടെ... കിടക്കയിൽ തന്റെ ശരീരം അവൾക്കു കാണാം. കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ ഒരു ബീ...
Read more »

കുഞ്ഞിമാളു

February 28, 2018 0
വയലിലേക്ക് മകരക്കുളിരരിച്ചിറങ്ങിയിരുന്നു പടിഞ്ഞാറേ ദിക്കിൽ ചുവപ്പിൽ മുങ്ങി സൂര്യൻ താഴാനൊരുങ്ങി "അമ്മേ ... തെക്കേക്കളത്തിൽ വിളക്...
Read more »

Post Top Ad

Your Ad Spot