നല്ലെഴുത്ത്

The biggest ever archive in Malayalam Literature. 2.5 crores pageviews, 14000+ creations, 2000+authors and adding on....

New Books

Post Top Ad

Your Ad Spot

കടൽക്കാറ്റ് I Lekha Madhavan

March 31, 2021 0
  കാറ്റ് ചില്ല് ജനാലയിൽ തട്ടി വിളിച്ചപ്പോഴാണ് അവളുണർന്നത്. സാമാന്യം ശക്തിയായി തന്നെ മുട്ടുന്നു. കിടക്കയിൽ കിടന്നു തന്നെ അവൾ പുറത്തേക്കു നോക്...
Read more »

വർഗീസേട്ടൻ I Lipi Jestin

March 31, 2021 0
  അയാൾ അന്ധനും ബധിരനും മൂകനുമാണ്... നമ്മളോ!!?? ഞാനൊരിക്കൽ ഒരഗതി മന്ദിരത്തിൽ വച്ചൊരു മനുഷ്യനെ പരിചയപ്പെടുകയുണ്ടായി. പേര് അറിയില്ല.അവിടെയുള്ള...
Read more »

ജീവിതം എന്ത് രസാണെന്നോ! I Ammu Santhosh

March 30, 2021 0
  ഞാൻ അവളെ കാണാൻ ആദ്യമായി അവളുടെ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ആ വീട് നിറച്ചും ആൾക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ആൾക്കാരെ മുട്ടി നടക്കാൻ വയ്യാത്ത അവസ്ഥ. സ്ക്രീനിം...
Read more »

Post Top Ad

Your Ad Spot