നല്ലെഴുത്ത്

The biggest ever archive in Malayalam Literature. 2.5 crores pageviews, 14000+ creations, 2000+authors and adding on....

New Books

Post Top Ad

Your Ad Spot

മതിലുകൾ

Image may contain: Giri B Warrier, closeup and outdoor


പണ്ട്...
അതിരുകളില്ലാത്ത
വിശ്വാസമായിരുന്നു,
പറമ്പുകൾക്കും
സ്നേഹബന്ധങ്ങൾക്കും
അതിരുകളുണ്ടായിരുന്നില്ല,
കൂട്ടുകുടുംബങ്ങളായി ജീവിച്ചു.
പിന്നെ..
വിശ്വാസം കുറഞ്ഞു തുടങ്ങി
വരമ്പുകളും തൂണുകളും
അതിരുകൾ തിരിച്ചു,
ബന്ധങ്ങളിൽ
വിടവുകളുണ്ടായി,
കൂട്ടുകുടുംബങ്ങൾക്കുളളിൽ
മുറികൾ തിരിച്ചു ജീവിച്ചു.
പിന്നെ
വിശ്വാസമൊട്ടുമില്ലാതായി,
അതിർവരമ്പുകൾക്ക് മീതെ
മുൾവേലികളുയർന്നു.
കൂട്ടുകുടുംബങ്ങൾക്കകത്ത്
മുറികൾക്കുള്ളിൽ
അടുപ്പുകൾ കൂട്ടി.
അതും കഴിഞ്ഞ് ...
സ്നേഹബന്ധങ്ങൾക്ക്
ബലമില്ലാതായി,
വേലികൾ മാറി
മതിലുകളായി,
കൂട്ടുകുടുംബങ്ങൾ
ഒറ്റപ്പെട്ട വീടുകളായി,
മതിലുകൾക്കുള്ളിൽ
ചെറിയ അതിരുകളായി.
പിന്നെ...
മതിലുകൾക്കുള്ളിൽ
മതിലുകളായി
സ്നേഹബന്ധങ്ങൾ
വീടുകൾക്കുള്ളിൽ
മാത്രമായി.
ഇപ്പോൾ ...
മതിലുകൾക്കുള്ളിൽ
വീടുകൾക്കുള്ളിൽ
സ്നേഹിക്കാനാളില്ലാതായി,
വീടുകൾ വെറും
ചുമരുകൾ മാത്രമായി,
മാതാപിതാക്കൾ
അനാഥരായി,
അവരുടെ വാർദ്ധക്യം
ശരണാലയങ്ങളിലായി..
പ്രതികരണശേഷിയില്ലാതെ.
മതിലുകളുയർത്തി
അവർ വിഭജിച്ച
ഹൃദയങ്ങളെയോർത്ത്
നെടുവീർപ്പിടുമ്പോൾ,
പുറത്തു പുതിയ പുതിയ
മതിലുകൾ
ഉയർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു...
=============
Giri B Warrier
29 ഡിസംബർ 2018

No comments:

Post a Comment

ഈ രചന വായിച്ചതിനു നന്ദി - താങ്കളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായം രചയിതാവിനെ അറിയിക്കുക

Post Top Ad

Your Ad Spot