നല്ലെഴുത്ത്

The biggest ever archive in Malayalam Literature. 2.5 crores pageviews, 14000+ creations, 2000+authors and adding on....

New Books

Post Top Ad

Your Ad Spot

==JUNE 2018- JULY 2018 Release===
നല്ലെഴുത്തിന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ ഇവിടെ ലഭ്യമാണ് :-
വിദേശരാജ്യങ്ങളിലേക്കും അയച്ചുകൊടുക്കുന്നതാണ് ( Please use option No: 8)
ഇപ്പോൾ ലഭ്യമായവ :-
1. നല്ലെഴുത്തുകൾ :- രചനാ സമാഹാരം - വില 180
2. പ്രാർത്ഥനപോലെ പ്രണയം :- കവിതാസമാഹാരം - വില 120
3. ഹോംലി മീൽസ് - ഹാസ്യകഥാസമാഹാരം - വില 150
4. മൈതീന്റെ ചെറ്യേ സ്പാനർ - ഹാസ്യകഥാസമാഹാരം - വില 150
MarketingCo-ordinators
MrAjmal :- 9072584878 Mr Sreeraj R- 9744676595
1. MK Books, Thiruvananthapuram
2. Chilanka books, Chinnakkada, Kollam
3. Higgin Bothams, RailwayStation, Kollam
4. Balakrishnan News Agencies, Bhagavathipadi, Kayamkulam
5. ByWord Books, Damodaran & Sons Complex, RoundWest, Thrissur
6. EnteBook, 2nd Floor Kedar Tower, Puthiya Palam, Kozhikode
7. India Book center, Kannur Old Stand, Kannur
8. Online Buy:
EnteBook Online Stores - www.entebook.com
Entebook Android App - Get it here:- Play store: https://goo.gl/ntbJf1
App Store: https://goo.gl/Wp6UKi

No comments:

Post a Comment

ഈ രചന വായിച്ചതിനു നന്ദി - താങ്കളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായം രചയിതാവിനെ അറിയിക്കുക

Post Top Ad

Your Ad Spot