നല്ലെഴുത്ത്

The biggest ever archive in Malayalam Literature. 2.5 crores pageviews, 14000+ creations, 2000+authors and adding on....

New Books

Post Top Ad

Your Ad Spot

ഉണ്ണികൾക്കായി!

Image may contain: Rajesh Damodaran, smiling, closeup
-----------------------------♡
അറിവൊന്നും ചെറുതല്ലുണ്യേ...!
ചെറുതായുള്ളോരറിവില്ലുണ്യേ..!
അകതാരിൽ ആശയുണർന്നാ-
ലാകാശവുമതിരല്ലുണ്യേ..!
രാവിലെ തന്നുണരണമുണ്യേ..
ചര്യകളൊക്കെ തീർക്കണമുണ്യേ..
അന്നത്തെ പാഠം മുഴുവൻ
അന്നന്നു പഠിക്കണമുണ്യേ..!
ചുറ്റും കണ്ണോടണമുണ്യേ..
പുതുകാഴ്ച്ചകളനുഭവമുണ്യേ...
കുയിൽപാടും ഗാനം കേൾക്കാ-
നുൾക്കാതുതുറക്കെന്നുണ്യേ..!
ഈ ലോകം വലുതാണുണ്യേ..
മിഴികൾ വളരെ ചെറുതാണുണ്യേ..
ഗുരുനാഥൻമാരില്ലെങ്കിൽ
ഉൾക്കണ്ണു തുറക്കില്ലുണ്യേ...!
വിനയത്താൽ കുനിയണമുണ്യേ
ലാളിത്യം പുലരണമുണ്യേ
പ്രായത്തെ ബഹുമാനിക്കാ-
താരാരും പോകരുതുണ്യേ !
സ്നേഹം നിറകുടമാണുണ്യേ..
സഹനം പരിപാവനമുണ്യേ..
പകചൊരിയും സാഗരമധ്യേ
ക്ഷമയെന്നതൊ,രായുധമുണ്യേ..!
ഈ വഴിയിൽ ശരിയുണ്ടുണ്യേ.!
ശരിയോടൊപ്പം നിഴലാണുണ്യേ.!
ശരിയെങ്കിൽ നിഴലോടൊപ്പം
മരണംവരെപ്പൊരുതണമുണ്യേ..!
© രാജേഷ് ദാമോദരൻ..

No comments:

Post a Comment

ഈ രചന വായിച്ചതിനു നന്ദി - താങ്കളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായം രചയിതാവിനെ അറിയിക്കുക

Post Top Ad

Your Ad Spot