നല്ലെഴുത്ത്

The biggest ever archive in Malayalam Literature. 2.5 crores pageviews, 14000+ creations, 2000+authors and adding on....

New Books

Post Top Ad

Your Ad Spot

പക്ഷേ

പകരം വയ്ക്കാനില്ലാത്ത
പഴയൊരു വാക്ക്
പാതി വഴിയിലുള്ളൊരു വാക്ക്
പക്ഷേ ഒരു മലയാണ്
പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ ഒരു കുഴിയുമാണ്
പല സന്തോഷങ്ങളും
പക്ഷേ പറഞ്ഞ് ദു:ഖങ്ങളാക്കാനും
പല ദു:ഖങ്ങളും
പക്ഷേ പറഞ്ഞ്
സന്തോഷത്തിലാക്കാനും
പക്ഷേയ്ക്കു മാത്രം കഴിയുന്ന പങ്ക്
പലരുമറിഞ്ഞിട്ടുമറിയാത്ത ഭാവം നടിക്കുന്ന പങ്ക്
പലപലവർഷങ്ങളായ പ്രണയം
പക്ഷേ പറഞ്ഞ്
പലരും പെങ്ങളാക്കാനും
പൊന്നാങ്ങളമാരാക്കാനും
പകിട്ടുനിറഞ്ഞൊരു പദമാണ് പക്ഷേ.
പക്ഷെ ഒരു പാലമാണ്
പല സത്യങ്ങളിൽ നിന്നും
പച്ച നുണകളിലേയ്ക്കൊരു പാലം
പല നുണകളിൽ നിന്നും
പച്ചപ്പരമാർത്ഥ സത്യങ്ങളിലേക്കൊരു പാലം
പക്ഷേ ഒരു തിരിച്ചറിവാണ്
പക്ഷേ ഒരു എതിർപ്പിൻ്റെ ശബ്ദമാണ്.
പല കോടതി വിധികളും
പതിന്മടങ്ങു നല്ലതെങ്കിലും
പക്ഷേ പറഞ്ഞു പലരും
പാഴ് വിധിയൊന്നു ചൊല്ലുന്നു.
പല നന്മകൾ ചെയ്യുന്നൊരീശ്വരൻ
പക്ഷെ ഇടയ്ക്കൊരു നുള്ളു തിന്മയും
പലവട്ടം കേൾക്കുന്നതാണിഷ്ടമാണെങ്കിലും
പക്ഷേ
പലരേയുമകറ്റുന്നൊരു വന്മതിലാണിത്.
പക്ഷേ

BY PS ANilkumar

No comments:

Post a Comment

ഈ രചന വായിച്ചതിനു നന്ദി - താങ്കളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായം രചയിതാവിനെ അറിയിക്കുക

Post Top Ad

Your Ad Spot