നല്ലെഴുത്ത്

The biggest ever archive in Malayalam Literature. 2.5 crores pageviews, 14000+ creations, 2000+authors and adding on....

New Books

Post Top Ad

Your Ad Spot

***** മാനിഷാദ *****

Image may contain: Giri B Warrier, beard and outdoor
ഗിരി ബി. വാരിയര്
===================
മനുഷ്യനായ്‌ ജനിക്കുന്നു
മനുഷ്യനായ്‌ മരിക്കുന്നു, പക്ഷേ,
മനുഷ്യനായ്‌ ജീവിക്കുവാൻ
മറക്കുന്നു മനുഷ്യർ ഈ ഭൂവിൽ.
മണ്ണിൽ ജനിച്ച്‌ മണ്ണിൽ ജീവിച്ച്‌
മണ്ണിൽ മരിച്ച പാരമ്പര്യമില്ലാതായി,
മാളികമുകളേറിയ മന്നനിന്ന്
മണ്ണിലിറങ്ങാൻ പാദരക്ഷ വേണം.
മരിച്ചാലവസാനമായുറങ്ങാനും
മനുഷ്യന് വേണ്ടതൊരാറടി മണ്ണുമാത്രം
മണ്ണുമത് സ്വന്തമല്ലാതാവുമൊരുദിനം
മറക്കുന്നു പലരുമാ സത്യം അറിഞ്ഞിട്ടും
മണ്ണ് വെട്ടിപ്പിടിക്കാനുള്ളയോട്ടത്തിൽ
മനുഷ്യത്വം ഇല്ലാതാവുന്നു മർത്ത്യനിൽ
മുതലെടുക്കുന്നു അവരെ ചിലർ
മതത്തിനും മങ്കക്കും വേണ്ടി കൊല്ലാൻ
മരിക്കുന്നു രക്തബന്ധങ്ങൾ
മുറിക്കുന്നു സൗഹ്യദങ്ങൾ
മറക്കുന്നു സ്വന്തബന്ധങ്ങൾ
മാറുന്നു വേലികൾ മതിലുകളായി.
മനുഷ്യത്വം ഇല്ലാതാകിലും
മ്യഗമെന്നു വിളിക്കവയ്യ മനുഷ്യനെ
മ്യഗങ്ങളും കാട്ടുന്നു ദാക്ഷിണ്യം
മക്കളോടും മറ്റു മ്യഗങ്ങളൊടും
“മനുഷ്യാ നീ മണ്ണാകുന്നു
മണ്ണിലേക്കു മടങ്ങും നൂനം”
മറക്കരുതാ സത്യമാം വരികൾ 
മനുഷ്യാ നീ മരണം വരെ..
=======
ഗിരി ബി. വാരിയർ
19 ഒക്ടോബർ 2019
©copyrights protected

No comments:

Post a Comment

ഈ രചന വായിച്ചതിനു നന്ദി - താങ്കളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായം രചയിതാവിനെ അറിയിക്കുക

Post Top Ad

Your Ad Spot