നല്ലെഴുത്ത്

The biggest ever archive in Malayalam Literature. 2.5 crores pageviews, 14000+ creations, 2000+authors and adding on....

New Books

Post Top Ad

Your Ad Spot

അപൂർവ്വം ചിലർ


അവർ മായാജാലക്കാരത്രേ!
ചിലപ്പോൾ ചില നിമിഷങ്ങളിൽ
വാക്കുകളാലഗ്നി പകർന്ന്
നമ്മെ പൊള്ളിക്കുമവർ
പിന്നെ ചില നേരങ്ങളിൽ
വാക്കുകളിലമൃതം നിറച്ച്
ഒരു മഞ്ഞുതുള്ളിയായ്
നമ്മുടെ നീറ്റലുകളെ
തണുപ്പിക്കുമവർ.

അവർ കള്ളൻമാരത്രേ!
നമ്മുടെ സന്തോഷങ്ങളെ
കട്ടെടുത്തു കടന്നു കളയുമവർ
ചിലപ്പോൾ ചില ഓർമ്മകളിലൂടെ
വന്നെത്തി നോക്കി
നമ്മിലൊരു പുഞ്ചിരിയായ്
വിരിയുമവർ.

അവർ മന്ത്രവാദികളത്രേ!
സ്നേഹമെന്ന മന്ത്രപ്രഭയിൽ
നമ്മെ അന്ധരാക്കുമവർ
അനശ്വര പ്രണയത്താൽ
നമ്മെ ബന്ധനസ്ഥരാക്കുമവർ.

അവർ നർത്തകരത്രേ!
ലാസ്യനടനമാടി
നമ്മുടെ കാഴ്ചകളിൽ
വിസ്മയനടനം തീർക്കുമവർ
ഒരു മായക്കാഴ്ചയായ്
മിന്നി മറയുമവർ.

അവർ ഗായകരത്രേ!
ഗന്ധർവ്വവീണമീട്ടി
ഹൃദയതന്ത്രികളെ
വാചാലരാക്കുമവർ
ഒരു മൂളിപ്പാട്ടായ് നമ്മുടെ
ചിന്തകളിൽ വിരുന്നു വരുമവർ.

അവരത്രേ
നമ്മുടെ ചിന്തകളെ
ആവാഹിക്കുന്നവർ
പ്രാർത്ഥനകളിൽ ,സ്വപ്നങ്ങളിൽ
നിറഞ്ഞു നിൽക്കുമവർ.

അവരത്രേ
സൂര്യതേജസ്സായ്
അകക്കാഴ്ചയിൽ തെളിയുന്നവർ,
ഒരായിരം വാക്കുകളാലും
വർണ്ണിക്കാൻ കഴിയാത്തവർ
അവർ... അവരെന്ന അപൂർവ്വം ചിലർ.


Written by Maya Dinesh

No comments:

Post a Comment

ഈ രചന വായിച്ചതിനു നന്ദി - താങ്കളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായം രചയിതാവിനെ അറിയിക്കുക

Post Top Ad

Your Ad Spot