നല്ലെഴുത്ത്

The biggest ever archive in Malayalam Literature. 2.5 crores pageviews, 14000+ creations, 2000+authors and adding on....

New Books

Post Top Ad

Your Ad Spot

"കഥയെഴുത്ത്" മത്സരം- Update - Entries 1-15പുത്തൻ കഥകൾ -- ഒന്നാമതെത്താൻ മത്സരിക്കുന്ന കാഴ്ച - "കഥയെഴുത്ത്" മത്സരം തുടരുന്നു .
രണ്ടാം റൗണ്ടിലെത്തിയ മികച്ച കഥകൾ  നല്ലെഴുത്ത്    പേജിലും നല്ലെഴുത്ത് ഡോട്ട് കോമിലും   പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു വരുന്നത് തുടരുന്നു. ഓരോ ദിവസവും പുതിയ പുതിയ കഥകൾ.
വായിക്കുക - പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക - 
നന്ദി 
നല്ലെഴുത്ത് - ചിമിഴ് 
=======================
ജം (കഥയെഴുത്ത് - മത്സരം) - Entry 15
https://www.facebook.com/nallezhuth/posts/966403123776559

റേഷനരി ആരു തിന്നാനാ - (കഥയെഴുത്ത് - മത്സരം) - Entry 14
https://www.facebook.com/nallezhuth/posts/966402950443243

ചോര ചോരതന്നെ... (കഥയെഴുത്ത് മത്സരം) - Entry 13
https://www.facebook.com/nallezhuth/posts/966319787118226

ജെറമ്യാസിന്റെ വീട്‌ (കഥയെഴുത്ത് - മത്സരം ) - Entry 12
https://www.facebook.com/nallezhuth/posts/966319670451571

തിരിച്ചറിവ് ( കഥയെഴുത്ത് - മത്സരം) - Entry 11
https://www.facebook.com/nallezhuth/posts/966294387120766

യാത്ര (കഥയെഴുത്ത് മത്സരം) - Entry 10
https://www.facebook.com/nallezhuth/posts/966267487123456

"സ്നേഹാർപ്പണം പാത്രമറിഞ്ഞു വേണം " (കഥയെഴുത്തു മത്സരം ) - Entry 9
https://www.facebook.com/nallezhuth/posts/966251797125025

മിത്ര ( കഥയെഴുത്ത് മത്സരം ) - Entry 8
https://www.facebook.com/nallezhuth/posts/966184590465079

വിടവാങ്ങൽ...(കഥയെഴുത്ത് - മത്സരം) - Entry 7
https://www.facebook.com/nallezhuth/posts/965604153856456

എസ്. താമര (കഥയെഴുത്ത് മത്സരം ) - Entry 6
https://www.facebook.com/nallezhuth/posts/965588177191387

കേതകിയുടെ ഇന്നലെവരകൾ (കഥയെഴുത്ത് മത്സരം) - Entry 5 https://www.facebook.com/nallezhuth/posts/965464487203756

നിഴലും വെളിച്ചവും (കഥയെഴുത്ത്-മത്സരം) - Entry 4 https://www.facebook.com/nallezhuth/posts/965452873871584

ആലാഹയുടെ ഒറ്റപ്പുത്രൻ ( കഥയെഴുത്ത് - മത്സരം) - Entry 3
https://www.facebook.com/nallezhuth/posts/964814990602039

ഓവർ തിങ്കിങ്ങ് ( ( കഥയെഴുത്ത് മത്സരം ) - Entry 2
https://www.facebook.com/nallezhuth/posts/964804957269709

യാത്രാസൗഹൃദം (കഥയെഴുത്തു മത്സരം) - Entry 1
https://www.facebook.com/nallezhuth/posts/964769930606545

To be continued...........

No comments:

Post a Comment

ഈ രചന വായിച്ചതിനു നന്ദി - താങ്കളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായം രചയിതാവിനെ അറിയിക്കുക

Post Top Ad

Your Ad Spot