നല്ലെഴുത്ത്

The biggest ever archive in Malayalam Literature. 2.5 crores pageviews, 14000+ creations, 2000+authors and adding on....

New Books

Post Top Ad

Your Ad Spot

മതം മനുഷ്യനോളം I കവിത I നംസാദ് - എംആരിന്നു ചൊല്ലുന്നു 
മത വിഭ്രാന്തുകൾ
മനിതരാം ചിലരെന്നു 
കേട്ടു നിസ്സംശയം
ശ്രേഷ്ടമാം ലോകത്തെ 
നോക്കി വിളിപ്പതു
മുസൽമാനും ഹൈന്ദവ 
ക്രിസ്തീയരെന്നും നാം..

മനുഷ്യനെ പലതായ് 
മുറിച്ചു കാപാലികർ
ഉള്ളിന്റെയുള്ളിൽ 
വിഷം ചീറ്റും അന്തകർ

ഭൂമിയോളം ഉയർന്ന 
വിപത്തല്ലോ മതം
സൗമ്യരാം യൗവനം 
പതിയെ വീണു
പോയ്ദാസനെപ്പോൽ 
തൊഴുതങ്ങു നിൽപതു
ശൂന്യമാം സൃഷ്ടിയെ 
നോക്കി നോക്കി...    
                        
നംസാദ് - എം      

No comments:

Post a Comment

ഈ രചന വായിച്ചതിനു നന്ദി - താങ്കളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായം രചയിതാവിനെ അറിയിക്കുക

Post Top Ad

Your Ad Spot